Åboulevarden 43-53 indstillet til RENOVER prisen 2018!

Det er med stor stolthed, at vi har erfaret at projektet “Århusgården” er indstillet til RENOVER prisen 2018. RENOVER prisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. Prisuddelingen finder sted i Agust 2018.

Billeder fra projektet kan ses her.

På RENOVER prisens hjemmeside står følgende:

BESKRIVELSE
Butiksfacade der løfter ejendommen og anviser vejen for moderne skiltning

Andelsboligforeningen Aarhusgården har over en årrække renoveret det meste af ejendommen, dels med fokus på energi og dels med særlig opmærksomhed på butiksfacaden – der er således udskiftet vinduer og installationer. I den markante og karakteristiske underetage er der isat nye indgangspartier, som er rykket frem mod facaden.

Butiksfacaden rummer nu fem større forretninger, der udgør en sammenhængende og harmonisk helhed. Før renoveringen var der dels flere forretninger præget af meget forskellige facader, farvevalg, skiltning og lys samt lyskasser, der skæmmede facaden.

Ved renovering af den samlede butiksfacade er der lagt vægt på at komme så tæt som muligt på den oprindelige, smukke funktionalistiske facade. Det brede,
karakteristiske udhæng fremstår igen markant, i harmoni med hele bygningen.

Der er valgt en lys grundfarve til hele butiksfacaden, som er fremhævet, dels ved at være ført op under det brede udhæng og dels med en ny lyssætning af facaden, der er integreret i fronten på udhænget. Alle forretninger har skiftet deres skiltning til enkeltstående bogstaver og evt. logo – dog med hver deres typografi. Alle butiksvinduer er udskiftet, og de indrammes nu af de oprindelige brede bånd, der med deres mørke farve fremhæver rytmen og bevægelsen i bygningen, både vertikalt og horisontalt.

Facaden præmieres for den gennemførte renovering, der igen giver den samlede ejendom et markant løft, den fine farve- og lyssætning, samt for at det er lykkedes at samarbejde med alle de forskellige forretninger i underetagen. Det kunne mange lære meget af.

Besøg RENOVER prisens hjemmeside.