Julen 2018

Igen er vi næsten nået til enden af endnu et spændende år – et år hvor vi igen er blevet beriget med rådgiveropgaver af vores kunder, gode oplevelser samt faglige udfordringer på tegnestuerne i Aarhus og Vejle, der er kulmineret i gode, funktionelle og æstetiske byggerier.

I år har vi desuden bevæget os længere ud af projektudviklersporet, idet vi har planlagt i foråret 2019 at lade ejendommen som huser tegnestuen i Aarhus nedrive og efterfølgende opfører vi rækkehuse på grunden i stedet. Fra marts måned er Aarhuskontoret således bosiddende i et nyt domicil, som vi er i færd med at ombygge, på adressen Holmevej 180, 8270 Højbjerg.

Vi har fastholdt vores engagement i NGO’en Egenvirksomhed.NU – en konstellation som hjælper flygtninge på integrationsydelse og kontanthjælp med at etablere egen virksomhed og komme ud af den offentlige forsørgelse – og har i år desuden støttet organisationen med kr. 10.000 til julehjælp i form af basisfødevarer som er blevet uddelt til Kirkens Korshærs varmestuer, Husforbi’s hjemløse værested i Aarhus, fattige flygtningefamilier samt Mødrehjælpen. (Foto fra uddelingen af Julehjælp)

Således beriget af både arkitekt- og ingeniørfaglige opgaver samt sager med en social dimension takker vi af med et ønske om en glædelig Jul og et godt Nytår til alle.